Mediation

Mediation

Waarom kies je voor een mediation traject?  Een mediation traject doet een  beroep op jezelf en de andere partij. Door samen een oplossing te bedenken onder een begeleiding van een Mediatorontstaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

 

Dat een dergelijk traject moeilijk  en lastig is moge duidelijk zijn, maar door een goede begeleiding van een mediator is het mogelijk om voor veel problemen een gezamenlijk oplossing te creëren.

 

Een mediation traject kun je kiezen als er sprake is van een geschil waarbij het wenselijk is  en voor beide partijen het uitgangspunt is om tot een gezamenlijk oplossing te komen.  Denk hierbij aanechtscheiding, familiezaken, arbeidsconflicten etc.

 

De heer Anton Reitsema 06-52085683 is mediator voornamelijk gericht op echtscheiding en de ontvlechting van de financiële bezittingen. Raadpleeg hem eens in een voorkomende echtscheiding.

 

Standaard doorloopt een Mediaton traject een aantal  fasen:

 

  1. Je kiest voor een mediation traject om een ontstane geschil met de andere partij op te lossen. Een dergelijk traject kan ook door de rechter worden voorgesteld om een oplossing in bepaalde conflicten alsnog in een redelijk oplossing  voor beide partijen te verkrijgen.
  2. Een gesprek met een mediator is een volgende stap. Door het probleem op papier te zetten kun jij in een relatief korte tijd het ontstane geschil schetsen.  De mediator zal beide partijen willen spreken om voldoende inzicht te krijgen in het geschil en zo nodig een inschatting maken waar knelpunten liggen.
  3. Na een dergelijk intake zal de mediator een aantal zaken noteren en dit in een overeenkomst vastleggen. In deze overeenkomst staat een aantal voorwaarden vermeld waaronder het tarief waartegen de mediator werkt en dat hij/zij onpartijdig werkt en geen belang heeft in de oplossing welke ook wordt aangedragen.
  4. Afhankelijk van het geschil wordt een stappenplan in tijd uitgezet en worden bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld de  standpunten van beide partijen worden door beiden afzonderlijk uiteen gezet.
  5. Na voornoemde fase  komt daarna de onderhandelingsfase om gezamenlijk te werken aan een oplossing. Na het aandragen van de oplossing en eventueel overeenstemming is het uiteraard van belang dat er afstemming plaatsvindt van de haalbaarheid van de oplossing.
  6. Blijkt er overeenstemming te zijn bereikt dat wordt dat vastgelegd in een overeenkomst. (=vaststellingsovereenkomst) Hierin worden de rechten en plichten in vastgelegd en beide partijen dienen zich hieraan te houden. Is er geen oplossing gevonden dan zal de mediator dit aangeven. Maar ook als je zelf er geen heil meer in ziet, kun je aangeven dat je kunt stoppen.