Belasting en overheid

Belasting- overheid

Hoe komt nu eigenlijk onze overheid aan haar geld?

 

Voor veel mensen is belasting betalen een vervelend gebeuren en het is ook de praktijk van alle dag dat wij het liefst zo weinig mogelijk betalen. Jij , ik en wij met z’n allen in BV Nederland.

 

Zonder nu een pleidooi te willen houden voor dat wij met z’n allen veel belasting moeten betalen is het wel zo dat de overheid de uitgaven kan doen, dankzij de incasso van de belastingen. Op vele zaken kennen wij in Nederland een belasting heffing. Dat dit soms als onwenselijk of zelfs onredelijk wordt ervaren moge ook duidelijk zijn.

 

Naast de belastinginkomsten ontvangt onze overheid inkomsten uit gasopbrengsten zoals deze in de aardbodem van Nederland gevonden wordt. Naast deze inkomsten ontvangt de Nederlandse Staat inkomsten uit de winst van bedrijven waar ze mede aandeelhouder zijn. Voor het jaar 2013 worden de inkomsten van de Nederlandse overheid begroot op 247,4 miljard euro. Volgens de Europeesche richtlijnen is er een verwachte uitgave van + 3,3 % toegestaan . Oftewel De Nederlandse overheid geeft teveel geld uit en moet daarom ook allerlei maatregelen bedenken om minder uit te geven.

 

Wat krijg je daar nu voor?

 

De overheid zorgt voor een goede rechtspraak, politie op straat en onderhoud van het wegennet, bijstand voor mensen in de financiële problemen, zorg voor de ouderen, subsidies op woningen. Allemaal taken die uitgevoerd worden in Nederland en bijna allemaal maken wij gebruik van deze diensten. Zichtbaar of onzichtbaar, direct of indirect. Over salaris, alcohol, benzine, dividend, schenking, een prijs in de loterij en nog veel meer, moet belasting worden betaald.